I. Dreptul de retragere sau renunțare

După expirarea celor 24 de ore la la plasare, Clientul persoană juridică nu mai poate renunța la comandă.

În ceea ce privește Clientul persoană fizică, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

 •    ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumparatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
 •   ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese

 Clientul va suporta costurile legate de returnarea produsului, excepție făcând cazul în care returnarea se face pentru deficiențe calitative ale produsului imputabile Vânzătorului. Deasemenea Clientul trebuie sa returneze si eventualele cadouri care au insotit produsul respectiv.

Notificarea de returnare se face la adresa de mail contabilitate@beautyone.ro în care vă rugăm să specificați numărul comenzii și produsul pe care doriți să-l returnați.

Returnarea produselor se va face la adresa Bld. Libertatii nr 22, bloc 102, parter, spatiu comercial, Bucuresti.

Vor fi refuzate la returnare coletele care conțin produse în altă stare decât cea în care au fost livrate, precum si cele care conțin produse deteriorate în timpul transportului ca urmare a ambalării necorespunzătoare.

Nu se acceptă returul produselor Cosmetice, a celor din categoria Maternitate si de ingrijire personala dacă au fost utilizate, desigilate sau testate, din motive de protecție a sănătății clienților sau din motive de igienă.

La primire, coletul va fi verificat pentru a se constata dacă îndeplinește condițiile mai sus menționate, în caz contrar acesta va fi refuzat.

 In cazul in care Comanda este achitata, Vanzatorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii Vanzatorului de catre Cumparator asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata dupa cum urmeaza:

 •         pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata sau prin virament bancar in contul clientului.
 •         pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;
 •         pentru Comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate.

II. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE

 Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

 •         contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vanzator;
 •         furnizarea de Bunuri si/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vanzatorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 •         furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumparator sau personalizate în mod clar;
 •         furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 •         furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumparator;
 •         furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 •         contractele în cazul cărora Cumparatorul a solicitat în mod special Vanzatorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vanzatorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumparator sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;
 •         furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 •         furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
 •         furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.
 •         Contravaloarea transportului pentru livrarea comenzii catre Client, atunci cand valoarea acestui serviciu a fost in mod expres specificata in comanda.

 III. RĂSPUNDEREA VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru prejudiciile create nici ca urmare a nefuncționării site-ului  și nici pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri de pe site.

Vânzătorul se străduiește ca informațiile oferite pe site să fie cat mai clare, complete și mai reale. Cu toate acestea pot interveni anumite erori.

Luxbeauty.ro nu ofera niciun fel de garanție directă sau indirectă privind calitatea informațiilor și/sau caracterul complet al acestora.

Vânzătorul nu se face răspunzator pentru coletele deteriorate din cauza proastei manipulari din partea firmelor de livrare colaboratoare.

IV. FORȚA MAJORĂ

       Niciuna dintre părţile contractante nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parţial) sau executarea cu întârziere a obligaţiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de un caz forţă majoră. Părţile îşi vor aduce la cunoştinţă de îndată ce este posibil cazul de forţă majoră şi vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

  Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forţă majoră nu încetează, părţile au dreptul de a denunţa unilateral contractul, fără pretinderea de daune-interese.

   Forţa majoră va fi probată conform legii.

V. SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR

        Contractul (comanda confirmată) va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între luxbeauty.ro  şi Client va fi rezolvat pe cat posibil pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, vor fi urmate caile legale prevazute de legislatia in vigoare. Instanţele judecătorești competente sunt cele de la sediul Vânzătorului.      

În caz de divergenţă sau neînţelegeri, se vor aplica Termenii şi condiţiile valabile la momentul efectuării Comenzii.

VI. FRAUDA

      Orice tentativă de fraudă sau faptă în formă consumată (cum ar fi, dar fără a se limită la: accesarea datelor Clienţilor luxbeauty.ro, alterarea conţinutului site-ului, încercarea de afectare a performanţelor serverelor luxbeauty.ro, deturnarea conținutului livrărilor către terţi etc.) va fi raportată autorităților competente și poate intra sub incidența legii penale.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

VII. DISPOZIŢII FINALE

       Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.


Accept

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.